• aggtop2

Gräsljungas frigående höns

Våra hönor är av rasen Bovans Robust, det är en liten vit höna som väger ca. 2 kg. Hon är en lugn och trevlig höna som passar mycket bra att ha frigående.

Vi har drygt 1300 höns i två olika stallar. Alla djuren har tillgång till vegetabiliskt foder, friskt vatten, värprede att lägga ägg i, sandgång att kunna sandbada i och sittpinnar att sitta på. Dom får även snäckskal och hö på strögången att picka i sig och sysselsätta sig med.

Certifierad Äggproduktion

Sedan 2017 är vår äggproduktion certifierad, vilket borgar för en bra och säker produktion.

Hönsens ålder 16-20 veckor

Unghönan kommer till oss när den är 16 veckor gammal. Den kommer till ett nytt stall men inredning, vattennipplar och fodertråg är bekanta, för de är uppfödda i ett liknande stall med samma typ av inredning. När hönsen kommer är stallet helt rengjort och decifiserat. Under de här första veckorna värper inte hönsen, de ska växa färdigt och finna sig tillrätta i sin nya miljö. Vi lägger ganska mycket tid i stallet nu för att hönsen ska lära känna oss och vänja sig vid att vi är i hönshuset.

Hönsens ålder 20-30 veckor

Vid ca 20 veckors ålder börjar hönan att värpa. De första äggen är små ( ca. 40-45 g/st) och jättefina. I början är fortfarande en del höns lite vilsna och lägger sina ägg här och där men ganska snabbt lär de sig att gå till redena för att värpa. Det är viktigt att plocka bort golväggen, så hönsen inte får “dåliga vanor”. Under den är perioden är hönan ganska känslig och ska inte utsättas för störningar. Äggproduktionen ökar från 0 till ca 95% ( 100 hönor värper 95 ägg/dag), och äggvikten ökar ganska snabbt i början upp till ca 58-60 g. ett normalägg väger 60 g.

Hönsens ålder 30-80 veckor

IMG_0831[1]

Här kommer han som bestämmer.

Detta är hönans verkliga produktionsperiod. I början ligger värpningen på ca 95-96% för att under perioden sakta sjunka ner till 85-90%. Äggvikten brukar öka lite hela tiden från 60 g till kanske upp mot 70 g. Skalkvaliteten är bra hela tiden, men när hönan börjar närma sig 70 v märker man att skalen inte är riktigt lika blanka längre. Med stigande ålder är det fler och fler ägg som måste sorteras bort av en eller annan anledning. Vid ca 80 v ålder är det dags att byta höns i hönshuset.

Vi kör dom till ett litet slakteri, därifrån får vi dom kontrollerade, kylda och packade. Vi tar hem dom och säljer dom som kokhöns i gårdsbutiken och även till vissa butiker som har våra ägg.
När hönsen är borta ska hela stallet utgödslas, rengöras, tvättas och repareras så vi kan ta emot nya höns igen.

En frigående hönas dygn

Vårt dagliga arbete

Här kommer äggen ut och vi sätter dem iflak

Här kommer äggen ut och vi sätter dem   i flak

Det dagliga arbetet i hönshuset består mest av tillsyn, äggplockning och journalföring. Det första vi gör när vi kommer på morgonen är att tvätta händerna och byta skor. Vi kontrollerar hur mycket vatten och foder som gått åt sedan dagen innan och för in detta i hönsstalljournalen. Nu är det dags att ta av skorna gå in i den hygienzon som finns i anslutning till varje stall. Här drar vi på en overall och sätter på oss nya skor som bara används i detta stall. Detta gör vi för att minimera risken för att få in parasiter och sjukdomar till hönsen. Vi går in och kontrollerar att hönsen mår bra, plockar ev. om det skulle ligga ägg på golvet eller vid hönsens sittpinnar. När allt är klart inne i hönshuset går vi ut, byter kläder igen och börjar sedan plocka dagens ägg. Äggen kommer på ett transportband som är anslutet till hönsens värpreden. Vi gör genast en grovsortering där smutsiga och spruckna ägg sorteras bort. När alla ägg är ute räknar vi dem och skriver in detta i journalen, därefter sätts äggen in i kylen.
På kvällen brukar vi gå en runda till för att se till att allt är OK.

 Provtagningar och kontroller

3 gånger om året tar vi salmonella prov i stallarna, en av gångerna skall även en veterinär vara med och kontrollera så att vi följer reglerna för den frivilliga salmonella kontrollen. Vi är med för att kunna garantera salmonellafria ägg. Svenska ägg är unika i världen genom att vi kan garantera  salmonellafrihet.
Inälvsparasiter tex spolmask är en annan sak vi analyserar och håller koll på.